Lấy ý kiến nhân dân để đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

I. Tập thể: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

II. Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cổ phần Hợp lực, tỉnh Thanh Hóa;

2. Ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện lực Thanh Hóa;

3. Ông Đỗ Đức Ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị, Công ty cổ phần.

Các ý kiến tham gia gửi trước ngày 13-2-2020 về địa chỉ Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, số 42 Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa (quá thời hạn nêu trên, được hiểu là không có ý kiến tham gia).

http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/lay-y-kien-nhan-dan-de-de-nghi-phong-tang-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-thoi-ky-doi-moi/

Loading...