Ca sĩ Phi Nhung chính thức lên tiếng: `Tôi sẽ trả hết tiền cho Hồ Văn Cường

  S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ế̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ư̲n̲g̲,̲ ̲P̲h̲i̲ …

Read More